Kadry i płace

Dbamy o prawidłową politykę kadrowo-płacową Twojej firmy

avatar

Usługa ta dedykowana jest wszystkim podmiotom, bez względu na wielkość zatrudnienia. Wyłączenie procesu działań kadrowo-płacowych poza strukturę firmy pozwala na bezwzględne zachowanie poufności informacji o wynagrodzeniach. Pozwala też zwiększyć efektywność działania oraz skoncentrować się na zagadnieniach strategicznych oraz przynosi oszczędności, ponieważ to my dostarczymy fachowy personel do kalkulacji wynagrodzeń, nowoczesny system płacowy i materiały biurowe niezbędne do wykonania usługi.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

 • sporządzanie list płac wraz z "paskami" dla pracownika;
 • sporządzanie list płac zarządu lub rady nadzorczej;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło);
 • sporządzanie umów o pracę;
 • sporządzanie świadectw pracy;
 • sporządzanie kart zasiłkowych;
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń;
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnienie pracowników;
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS;
 • sporządzenie raportu ZUS RMUA;
 • teletransmisję dokumentów zgłoszeniowych, raportów i dokumentów rozliczeniowych ZUS;
 • składanie deklaracji i informacji podatkowych we właściwych terytorialnie urzędach skarbowych;
 • obliczanie i sporządzanie druków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • korespondencję w imieniu Klienta z ZUS w sprawach pracowniczych.