Pozostałe usługi

Usługi te dedykowane są wszystkim podmiotom

avatar

Oferujemy także pomoc w renegocjacji warunków umów kredytowych i leasingowych, zmianie podmiotów finansujących lub zmianie formy finansowania, oraz w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, banków i firm leasingowych.


Dotacje unijne – pozyskiwanie i rozliczanie

Sami jesteśmy beneficjentami dotacji unijnych i rozumiemy, że jej otrzymanie to tak naprawdę dopiero początek. Bezzwrotna pomoc niesie za sobą wile wyzwań związanych z

terminowym raportowaniem, spełnianiem niejasnych kryteriów, utrzymywaniem komunikacji z urzędami odpowiedzialnymi za jej wypłatę i kontrole. Do pełnego sukcesu potrzebne jest rozliczenie projektu, które jest niejednokrotnie trudniejsze niż samo przygotowanie wniosku czy uzyskanie dotacji. Proces rozliczania musi przebiegać zgodnie z zapisami umowy czy zatwierdzonymi planami zawartymi we wniosku. Zmieniająca się rzeczywistość biznesowa powoduje, że niejednokrotnie bywa to trudne. Rozliczanie projektu finansowego ze środków unijnych, to żmudny proces sprawozdawczości, dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów oraz staranie się o spełnienie wymogów kwalifikujących koszty do uzyskania refundacji. Przeszliśmy ten proces już wiele razy. Z przyjemnością zajmiemy się nim jeszcze raz.

Zakres Usług

 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
 • przygotowanie wniosku
 • przygotowanie business planu
 • negocjowanie warunków umowy leasingowej
 • negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych
 • negocjowanie warunków umów dodatkowych
 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
 • przygotowanie wniosku
 • przygotowanie business planu
 • przygotowanie dokumentów dodatkowych
 • negocjowanie warunków umowy kredytowej
 • negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych
 • negocjowanie warunków umów dodatkowych

Oferujemy także pomoc w renegocjacji warunków umów kredytowych i leasingowych, zmianie podmiotów finansujących lub zmianie formy finansowania, oraz w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, banków i firm leasingowych.