O nas

Posiadamy grono zadowolonych klientów

avatar

Consultor jest firmą outsourcingową specjalizującą się w kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych. Obecnie Firma zajmuje się kompleksową obsługą księgowo-finansową i podatkową podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności, w tym spółek prawa handlowego. Consultor świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi outsourcingu w obszarach księgowości, kadr i płac, księgowości oraz doradztwa podatkowego. Usługi świadczone przez firmę podlegają nadzorowi merytorycznemu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Firma istnieje od 2001 roku i stosuje własny, sprawnie działający system przepływu informacji i obieg dokumentów księgowych, dostosowany do potrzeb i wymagań poszczególnych Klientów, a także efektywny system nadzoru i kontroli na każdym etapie realizacji zlecenia oraz autorski i na bieżąco doskonalony podatkowy system zapewnienia jakości.

Profesjonalizm firmy pozwala na świadczeniu specjalistycznej usługi zewnętrznej i przejęcie wszelkich czynności związanych z obsługą księgową przedsiębiorstwa Klienta i dbałość o zapewnienie ciągłości informacji finansowo-podatkowej.

Pozwala to systematycznie rozszerzać zakres świadczonych usług zgodnie z oczekiwaniami rynku.

 

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami skarbowymi, organami kontroli skarbowej oraz przed Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie zobowiązań podatkowych oraz przed ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych. Ponadto kontrole skarbowe i ZUS dotyczące okresu, w którym prowadziliśmy księgi rachunkowe przeprowadzane są w siedzibie naszej firmy. W związku z tym kontakty naszego Klienta z administracją podatkową ograniczone są do minimum. Konsultacje doradcze oraz reprezentowanie Klienta wliczone są w koszty obsługi miesięcznej, o ile dotyczą bieżącej działalności gospodarczej firmy Klienta, objętej umową o prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Oferta

W ramach umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Consultor świadczy następujące usługi administracyjne:

  • rejestracja przedsiębiorstwa Klienta w Urzędzie Skarbowym;
  • aktualizacja danych Klienta w Urzędzie Skarbowym;
  • sporządzanie przelewów dotyczące zobowiązań podatkowych w formie wydruków lub plików wysyłanych pocztą e-mail;
  • składanie wniosków do Urzędów Skarbowych o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu przez naszego Klienta ze zobowiązaniami budżetowymi;
  • prowadzenie w imieniu naszego Klienta korespondencji z organami podatkowymi i bankami;
  • odbieranie dokumentów z siedziby Klienta, o ile umowa tak stanowi;